STATINFO

statinfo@statinfo.pl

Analiza danych

Przygotowujemy analizy statystyczne i ekonometryczne, opracowania badań ankietowych, analizę preferencji, prognozy popytu.

Optymalizacja

Tworzymy modele matematyczne, oprogramowanie i znajdujemy rozwiązania problemów optymalizacyjnych z zakresu konfiguracji i wykorzystania sieci logistycznej, transportu, wyboru i szeregowania zadań produkcyjnych.

Oprogramowanie

Aplikacje wspomagające pracę analityczną, optymalizacyjne, raportujące, automatyzujące procesy (RPA).

ANALIZA DANYCH - OPTYMALIZACJA - OPROGRAMOWANIE